3 Mar

Fundacja Wspinka jako członek wspierający

Miło nam poinformować, iż kilka dni temu dołączyła do nas, jako członek wspierający, Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki.

Misją WSPINKI jest działanie na rzecz rozwoju wspinaczki sportowej, skałkowej i górskiej w Polsce poprzez zapewnianie dostępności, bezpieczeństwa oraz potrzebnej infrastruktury związanych ze wspinaczką, zwłaszcza dla rodzin uprawiających tę formę aktywności sportowej.

Jak informują na swojej stronie internetowej:

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” została założona w połowie 2009 roku przez Jana Paradowskiego i jego syna Mateusza. Obaj fundatorzy od wielu lat pasjonują się górami oraz wspinaczką. Doświadczenie, które zdobyli jako wieloletni przedsiębiorcy prowadzący wielobranżową rodzinną firmę postanowili wykorzystać na rzecz organizacji non-profit. Tak więc z połączenia ich pasji, wiedzy i umiejętności zrodził się pomysł utworzenia fundacji, która miałaby służyć propagowaniu i rozwijaniu wspinaczki w Polsce, szczególnie w środowiskach młodzieży i dzieci.

Głównym zamysłem związanym z utworzeniem fundacji było upowszechnianie wspinaczki rodzinnej, poprzez m.in. ekiperację i zagospodarowywanie terenów skałkowych pozwalających na łatwą wspinaczkę. Szybko pojawiły się kolejne nowe pomysły, jak pozyskanie atrakcyjnych wspinaczkowo terenów i budowa ośrodka szkoleniowo-wychowawczego. Wszystko to zrodziło potrzebę uporządkowania realizowanych lub planowanych zadań poprzez stworzenie systemu autorskich programów.

Fundacja planuje wykorzystywać mapy OSM w swoich działaniach i uzupełniać zasoby projektu swoimi danymi. Mamy nadzieję, iż współpraca zaowocuje ciekawymi projektami w najbliższej przyszłości.