Dla członków

Walne zebranie członków stowarzyszenia

Coroczne walne zebranie członków odbywa się przeważnie w okolicach marca/kwietnia. Informacje na jego temat można znaleźć na stronie głównej w dziale newsów bądź na forum.

Składki

Członkowie zwyczajni oraz wspierający zobowiązani są do opłacenia składki członkowskiej na początku roku w wysokości minimum 30 zł/rok. Aktualny numer konta znajduje się tutaj. Przy opłacaniu z góry za następne lata, koniecznie należy zaznaczyć to tytule przelewu.

Zwrot kosztów dojazdu na warsztaty

Za każde przeprowadzone warsztaty agencja Neuron zobowiązała się wpłacić 100 zł na konto Stowarzyszenia OSM. Do tego niezbędne jest przesłanie dokumentacji zdjęciowej z warsztatów. Mile widziane jest również przedstawienie danych mapowych, które zostały dzięki warsztatom zebrane. Najdogodniejszą formą będzie umieszczenie na stronie krótkiej notki na temat warsztatów które się odbyły. W tym celu sugerujemy przesłanie gotowego materiału na adres email zarzad@openstreetmap.pl.

Jeśli prowadzący chce otrzymać zwrot kosztów dojazdu powinien przedłożyć fakturę VAT wystawioną na stowarzyszenie (za bilet/paliwo/taxi). W razie braku faktury należy uzupełnić i podpisać dokument RKP (delegację), załączając dokumenty potwierdzające poniesione koszty – bilety, rachunki, ewidencję przebiegu pojazdu. W razie ich braku możliwe jest jedynie rozliczenie diety (23 zł/osoba) i ewentualnie ryczałtu za nocleg (34,50 zł).