Jak wstawić mapę na własną stronę?

Najczęstszym i najłatwiejszym sposobem wykorzystania naszej mapy jest umieszczenie jej na swojej stronie poprzez skorzystanie z funkcji “Eksport” na stronie głównej projektu.

Jeżeli potrzebujesz dokładnej kontroli nad mapą lub chcesz ją wykorzystać jako podkład do prezentacji własnych danych, możesz wykorzystać bibliotekę OpenLayers. Prosty przykład jej użycia znajdziesz pod adresem wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenLayers_Simple_Example.
Możesz też zastosować bardzo łatwej w użyciu biblioteki Leaflet.

Szczegółowe informacje techniczne na temat użycia OpenStreetMap dla własnych potrzeb znajdziesz na stronie switch2osm.org. Powodzenia!