O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska to organizacja non-profit, którego celem jest promocja i wspieranie projektu OpenStreetMap na terenie Polski, ale także popularyzowanie idei wolnej kartografii oraz wykorzystania jej dla ogólnospołecznych celów takich jak popularyzacja wiedzy z zakresu geodezji i kartografii czy wspieranie tworzenia, gromadzenia i rozpowszechniania ogólnodostępnych danych geograficznych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. Tworzenie wolnego oprogramowania wspierającego działanie projektu OpenStreetMap.
  2. Prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu współtworzenia i udoskonalania projektu OpenStreetMap.
  3. Organizowanie sympozjów naukowych i działań promocyjnych na rzecz projektu OpenStreetMap.
  4. Współpracę z centralnymi i terenowymi organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
  5. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności w zakresie geoinformacji w Polsce.
  6. Rozpowszechnianie i pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych w zakresie geoinformacji w praktyce gospodarczej.
  7. Współpracę z OpenStreetMap Foundation, zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zostało założone w marcu 2011 roku w Łodzi.

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska
ul. Piotrkowska 28/2U
90-269 Łódź
(siedziba Łódzkiej Organizacji Turystycznej)
e-mail: zarzad@openstreetmap.pl

REGON: 101078372
KRS: 0000385002
NIP: 7272776770