Korzystają z OSM

W mniejszym lub większym stopniu z danych OpenStreetMap korzysta już kilkaset różnych podmiotów. Chcąc wymienić najciekawsze warto wspomnieć o kilku:

  • Yanosik – nawigacja samochodowa i asystent kierowcy stworzony przez firmę Neptis. Wykorzystuje dane OSM do wyznaczania tras i jako podkład mapowy, wszędzie tam, gdzie jest on potrzebny.
  • iMPA – internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów, stworzony przez firmę Geo-System. OpenStreetMap jest wykorzystane jako podkład mapowy we wdrożeniach realizowanych przez jednostki samorządowe.
  • jakdojade.pl – serwis internetowy przeznaczony do wyszukiwania połączeń komunikacyjnych i planowania podróży komunikacją miejską w miastach. Wykorzystuje dane OSM jako podkład mapowy, ale również do wyznaczania tras pieszych w miastach.

Pełna lista serwisów korzystających z OSM znajduje się w tym arkuszu kalkulacyjnym.