Władze

Władze Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska, kadencja 2020/22:

Zarząd

Andrzej Kępys – Prezes – (andrzej.kepys@openstreetmap.pl, 605 997 440)
Olga Barańczyk – Wiceprezes (olga.baranczyk@openstreetmap.pl)
Włodzimierz Bartczak – Wiceprezes (wlodzimierz.bartczak@openstreetmap.pl)
Michał Brzozowski – Skarbnik (michal.brzozowski@openstreetmap.pl)

Komisja Rewizyjna

Tomasz Ganicz (Polimerek)
Tomasz Nycz (SQ9NIT)
Krzysztof Józwiak (ziutusPL)