Władze

Władze Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska, kadencja 2022/24:

Zarząd

Andrzej Kępys – Prezes – andrzej.kepys@openstreetmap.pl, +48 605 997 440
Olga Barańczyk – Wiceprezes – olga.baranczyk@openstreetmap.pl
Włodzimierz Bartczak – Wiceprezes – wlodzimierz.bartczak@openstreetmap.pl
Michał Brzozowski – Skarbnik – michal.brzozowski@openstreetmap.pl
Karolina Socha – członek zarządu – karolina.socha@openstreetmap.pl
Konrad Łaciński – członek zarządu – konrad.lacinski@openstreetmap.pl

Komisja Rewizyjna

Tomasz Ganicz (Polimerek)
Tomasz Nycz (SQ9NIT)
Krzysztof Józwiak (ziutusPL)