Dołącz do nas

Wszystkich chętnych zapraszamy do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska!

Uwaga! Aby edytować mapę OpenStreetMap wystarczy założyć konto na stronie głównej projektu. Nie trzeba być członkiem Stowarzyszenia, aby w jakikolwiek sposób uczestniczyć w projekcie.

Kto może zostać członkiem stowarzyszenia?

Członkiem stowarzyszenia może zostać dowolna osoba fizyczna lub prawna, która przekaże Zarządowi wypełnioną deklarację członkowską oraz zobowiąże się do regularnego opłacenia składki członkowskiej. (Za rok 2021, wysokość składki wynosi 50 PLN.)

Jak zostać członkiem stowarzyszenia?

  1. Chętni muszą się zapoznać się z statutem stowarzyszenia opublikowanym tutaj
  2. Pobrać deklarację członkowską, dostępną tutaj, wydrukować, wypełnić i  wysłać na adres stowarzyszenia: rejestracja@openstreetmap.pl
  3. Na najbliższym zebraniu zarządu Twoja prośba o przyjęcie w poczet członków zostanie rozpatrzona
  4. Jeśli decyzja będzie pozytywna możesz opłacić swoją pierwszą składkę członkowską  

Członkowie  zobowiązani są do opłacenia składki członkowskiej do końca marca bieżącego roku w wysokości 50 zł/rok.

Podstawa prawna

Członkostwo w stowarzyszeniu reguluje rozdział trzeci Statutu Stowarzyszenia oraz Uchwały zarządu.