Lasy Państwowe

W dniu 27 listopada 2012 stowarzyszenie wystąpiło do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej – Warstw tematycznych Leśnej Mapy Numerycznej.

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej przez DGLP:
1) Wnioskodawca jest obowiązany:
– poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od DGLP,
– dalej udostępnić innym użytkownikom informacje w pierwotnie pozyskanej formie od DGLP,
– informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło.
2) DGLP nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie udostępnionych informacji w zakresie dozwolonym przepisami prawa.