Współpraca

Społeczność i Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska jest otwarte na wykonanie prac w zakresie:

  • uzupełniania danych w projekcie OpenStreetMap
  • zbierania danych geograficznych w terenie
  • ewidencjonowania danych geograficznych
  • wykonywania zdjęć lotniczych wybranych obszarów (miast)
  • wykonywania ortofotomap na podstawie własnych zdjęć terenu
  • prowadzenia szkoleń i prelekcji z zagadnień dotyczących kartografii, działania systemu GPS itp.

Jeśli jesteś firmą/instytucją i jesteś zainteresowany którymkolwiek z powyższych aspektów, pisz do nas śmiało:  zarzad@openstreetmap.pl