Serwer kafelków TRAIL

Pod adresem osm.trail.pl działa polski serwer map uruchomiony w porozumieniu między stowarzyszeniem OpenStreetMap Polska, firmą TRAIL oraz firmą centuria.pl.  Zajmuje się on generowaniem i serwowaniem kafelków mapy w standardzie TMS i projekcji Spherical Mercator dla terenu Polski.  W przyszłości może zostać dodana usługa WMS.  Wszystkie dane mapowe pochodzą z OpenStreetMap i są dostępne na licencji CC-By-SA 2.0.

Wykorzystanie zasobów z tego serwera jest dozwolone przy spełnieniu następujących Warunków Wykorzystania:

  • spełnienie wymogów licencyjnych dla danych OpenStreetMap, czyli podanie informacji o źródle danych i ich licencji w widocznym miejscu, w sposób odpowiedni dla wybranego medium.
  • umieszczenie nazw TRAIL.PL i CENTURIA.PL obok informacji o źródle danych.  Jeśli to możliwe należy użyć hiperlinków do tych stron.

Alternatywny adres serwera to tile.openstreetmap.pl.  Aby jeszcze bardziej przyspieszyć ładowanie kafelków mapy w przeglądarkach internetowych, można wykorzystać mechanizm ładowania plików z trzech różnych nazw hosta, np. a.tile.openstreetmap.pl, b.tile.openstreetmap.pl, c.tile.openstreetmap.pl, tak jak opisano to m.in na tej stronie wiki.  Podstawowe instrukcje o wykorzystaniu kafelków map na stronach www znajdziemy tu.

Warstwy map dostępne z serwera osm.trail.pl:

  • Mapa turystyczna Polski oparta na stylu OSMapa-Topo Michała Mackiewicza – poziomice, warstwa bazowa (OSM) i szlaki (OSM).
  • Mapa turystyczna bez poziomic.
  • Mapa turystyczna wykorzystująca styl Hike & Bike Map (OSM) i szlaki (OSM).
  • Półprzezroczysta warstwa jedynie z poziomicami wygenerowanymi z modelu SRTM — można ją nałożyć na inne kafelki map, którym brak poziomic.
  • Półprzezroczysta warstwa z przebiegiem szlaków turystycznych według danych OSM.

Baza danych OpenStreetMap na serwerze TRAIL jest aktualnie automatycznie aktualizowana raz na godzinę.  Od wprowadzenia zmian w projekcie OpenStreetMap do pojawienia się zmienionych/dodanych elementów mapy na warstwach na serwerze TRAIL może minąć do 80 minut.

UWAGA: Na dzień dzisiejszy (1 sierprnia 2012) aktualizacje są wstrzymane, by uniknąć pojawienia się “białych plam” spowodowanych zmianą licencji projektu, i co za tym idzie, usunięciem części danych źródłowych.

Pod adresem osmapa.pl podpięte są wspomniane tutaj warstwy generowane z serwerów TRAIL.pl