2013

Sprawozdanie Zarządu za rok 2013/2014

Informacje ogólne

 • Liczba członków stowarzyszenia wynosi: 59

 • Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Łodzi, przy Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.

 • W 2013 roku zarząd odbył kilkanaście spotkań w Internecie przy okazji głosowań nad przyjęciem nowych członków stowarzyszenia. Ponadto część zarządu pełni stały dyżur na kanale IRC.

Finanse

Sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w oddzielnym dokumencie.

Działalność

W 2013 roku działalność stowarzyszenia skupiła się na kilku obszarach:

 • promowaniu projektu OpenStreetMap oraz idei wolnej kartografii w Polsce,

 • współpracy z podmiotami komercyjnymi w zakresie m.in. pozyskiwania danych,

 • wspierania polskiej społeczności OpenStreetMap.

Szkolenia strażaków we współpracy z Abakus-ST

Od dłuższego czasu stowarzyszenie współpracuje z firmą Abakus-ST wytwarzającą systemy informatyczne dla Państwowej Straży Pożarnej. W jej ramach udało się przeprowadzić warsztaty w kilku komendach straży pożarnej polegające na teoretycznym opisie projektu, podstawach edytowania OSM oraz m.in. zbieraniu danych w terenie ważnych dla strażaków (hydranty, pikietaż).

http://openstreetmap.org.pl/2013/panstwowa-straz-pozarna-poznaje-osm/

http://mapa.abakus.net.pl/blog/?p=431

Konkursy z nagrodami dla społeczności

Podczas kończącej się kadencji przeprowadzono dwa konkusy polegające na dodawaniu informacji do bazy OSM. W maju 2013 roku odbył się konkurs na dodawanie słupków pikietażowych, natomiast w maju 2014 – konkurs na dodawnie POI turystycznych. Nagrody ufundowały kolejno firmy Abakus-ST oraz Navio.

http://openstreetmap.org.pl/2013/osm-kartuje-slupki/

http://osmapa.pl/konkurs/

Udział w konferencjach

Stowarzyszenie aktywnie promowało się na konferencjach tematycznych. W 2013 roku uczestniczyło w konferencjach: GISForum, Opensource i Darmowe Dane w badaniach środowiska na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, na Kongresie FLOSS w Sosnowcu oraz targach EDURA.

http://openstreetmap.org.pl/2013/openstreetmap-polska-na-konferencji-gisforum-2013/

http://openstreetmap.org.pl/2013/openstreetmap-polska-na-konferencji-opengis-2013/

http://kongresfloss.linux.org.pl/

http://www.targikielce.pl/index.html

Współpraca z Geo-System

Dzięki współpracy z firmą Geo-System prowadzącą system iMPA gromadzący dane adresowe gmin udało się pozyskać oraz zaimportować do bazy OSM wiele punktów adresowych znacznie poprawiając jakość danych OSM. Współpraca będzie kontynuowana i zacieśniana.

http://openstreetmap.org.pl/2014/3-miliony-adresow-w-osm/

Materiały promocyjne

Firma GIS-Support ufundowała rollup prezentowany m.in. podczas konferencji. Firma Abakus-ST przygotowała foldery reklamowe Mapa-ST, w których prezentuje również projekt i stowarzyszenie. Ulotka do wglądu.

Podsumowanie

Odnosząc się do sprawozdania z 2013 roku stwierdzić można:

 • Zaplanowane konkursy dla społeczności odbyły się zgodnie z założeniami,

 • Pomimo problemów we współpracy z samorządami, dzięki kooperacji z podmiotami prywatnymi udało się pokryć dużą cześć kraju w miarę kompletną adresacją

 • Stowarzyszenie w dalszym ciągu wspiera społeczność organizując warsztaty i prelekcje oraz wspiera innych uczestników takich wydarzeń przez zwroty kosztów wyjazdu, udostępnienie sprzętu GPS itp.

 • Dzięki wymianie korespondencji UMP oraz GUGIK jest obecnie możliwy dostęp do zasobów Geoportalu, przez co nie było konieczności walki o dane.

 • Stowarzyszenie w dalszym ciągu nie posiada statusu OPP, jest natomiast członkiem ZLOP, przez który można przekazać 1% naszemu stowarzyszeniu.