2014

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska za rok 2014

Informacje ogólne

 • Liczba członków stowarzyszenia wynosi 55, w tym nowo przyjętych członków: 9.

 • Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Łodzi, przy Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.

 • W 2014 roku zarząd odbył kilka spotkań w Internecie przy okazji głosowań nad przyjęciem nowych członków stowarzyszenia. Ponadto część zarządu pełni stały dyżur na kanale IRC.

Finanse

Sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w oddzielnym dokumencie.

Koszty działalności w wysokości 1815,94 zł rozkładają się następująco:

Koszty działalności statutowej

 • 341 zł 94 gr – opłacenie hostingu i domen

 • 774 zł 0 gr – organizacja Walnego Zebrania 2014

 • 550 zł 0 gr – organizacja konkursu zbierania danych o bocianich gniazdach

 Koszty administracyjne

 • 100 zł 0 gr – opłaty bankowe

 • 50 zł 0 gr – składka członkowska w Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych

Na organizację konkursu bocianiego Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 550 zł od ZLOP. Organizacja Walnego Zebrania została sfinansowana z darowizn (koszty noclegu zostały pokryte w całości darowiznami od osób korzystających z niego).

Wynik finansowy Stowarzyszenia za rok 2014 – zysk netto w wysokości 1755 zł 29 gr.

Działalność

W 2014 roku, podobnie jak w poprzednich latach, działalność stowarzyszenia skupiła się na kilku obszarach:

 • promowaniu projektu OpenStreetMap oraz idei wolnej kartografii w Polsce,

 • współpracy z podmiotami komercyjnymi w zakresie m.in. pozyskiwania danych,

 • rozwiewaniu wątpliwości licencyjnych dla podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem danych OSM,

 • wspierania polskiej społeczności OpenStreetMap.

Współpraca z Abakus-ST oraz PSP – brak kosztów

Od dłuższego czasu stowarzyszenie współpracuje z firmą Abakus-ST wytwarzającą systemy informatyczne dla Państwowej Straży Pożarnej. W jej ramach w ubiegłym roku udało się przeprowadzić jedno duże szkolenie wojewódzkie oraz kilka mniejszych warsztatów w kilku komendach powiatowych straży pożarnej polegające na teoretycznym opisie projektu, podstawach edytowania OSM oraz m.in. zbieraniu danych w terenie ważnych dla strażaków (hydranty, pikietaż).

Dzięki rozwijanej przez firmę aplikacji Strażak OSM udało się zebrać 9 tys słupków pikietażowych oraz 23 tysiące hydrantów, których łączna liczba wynosi już prawie 75 tysięcy. Mapy oparte o dane OSM i serwowane przez serwer Abakus OSM są już podstawowym narzędziem pracy w znakomitej większości komend PSP, serwer rejestruje regularnie ponad 300 unikalnych klientów dziennie. Dzięki usłudze składu kartograficznego w coraz większej ilości komend pojawiają się wielkoformatowe mapy ścienne oparte o dane OSM, a w bieżącym roku firma planuje premierę kolejnej aplikacji opartej o mapę tym razem dedykowanej dla jednostek ochotniczych.

Nawiązano również współpracę z firmą Netis – twórcą aplikacji Yanosik.

Konkursy z nagrodami dla społeczności – koszty: 550 zł

Podczas kandencji przeprowadzono konkurs “bocianie gniazda”. Konkurs, oprócz oczywistego wzbogacenia bazy OSM o lokalizacje gniazd bociana białego, zaowocował również pozyskaniem kilku mapowiczów, którzy kontynuowali mapowanie także po zakończeniu konkursu.

Konkurs był współfinansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska kwotą 450 zł.

http://osmapa.pl/bociany2014/

 Rozpoczęto także rozmowy dotyczące patronatu Komendy Głównej PSP nad kolejnym konkursem dla społeczności OSM.

Udział w konferencjach – brak kosztów

Stowarzyszenie aktywnie promowało się na konferencjach tematycznych. W 2014 roku przedstawiciele Zarządu oraz stowarzyszenia uczestniczyli jako prelegenci w konferencjach GISDay we Wrocławiu oraz Sosnowcu, a także na GISforum w październiku 2014.

http://gisday.wroclaw.pl/program/

http://gisday.us.edu.pl/

http://www.shh.pl/gisforum-2014.dhtml

Współpraca z Geo-System – brak kosztów

Współpraca z firmą Geo-System zapoczątkowana w zeszłym roku kontynuowana jest w zakresie importów danych adresowych do bazy OSM.