Walne Zebranie 2020 – podsumowanie

 

Walne zebranie członków stowarzyszenia w tym roku odbyło się w ośrodku agroturystycznym Hajduczek w Górznie dnia 1 lutego.

Na sali obrad zebrało się 13 osób, 4 osoby przekazały swoje upoważnienia. Na przewodniczącego zebrania wybrany został kol. Darek Pudełko.

Po wyborze przewodniczącego głos zabrali ustępujący prezes Andrzej Kępys oraz ustępujący skarbnik Michał Brzozowski i przedstawili sprawozdanie merytoryczne i finansowe oraz podsumowali bieżącą kadencję krótkim przemówieniem. Po wystąpieniach zarządu głos zabrał przewodniczący komisji rewizyjnej kol. Tomasz Ganicz, który przedstawił ocenę sprawozdań zarządu, jak i poprzedniej kadencji z punktu widzenia komisji rewizyjnej i rekomendował udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. W kolejnych głosowaniach walne zebranie przyjęło sprawozdania zarządu, udzieliło absolutorium zarządowi oraz komisji rewizyjnej, a zysk wypracowany w 2019 roku przeniosło na działalność statutową w roku kolejnym.

W następnej kolejności odbyły się głosowania nad zmianami w statucie stowarzyszenia, w których wyniku kadencja zarządu została wydłużona do 2 lat, a ze statutu wykreśleni zostali koordynatorzy regionalni.

Po krótkiej przerwie odbyły się wybory nowych władz stowarzyszenia.

Do zarządu wybrani zostali:

 • Andrzej Kępys
 • Włodzimierz Bartczak
 • Olga Barańczyk
 • Michał Brzozowski

Do komisji rewizyjnej:

 • Tomasz Ganicz
 • Tomasz Nycz
 • Krzysztof Józwiak

W następnej kolejności walne zebranie określiło kierunki działania zarządu w czasie kolejnej kadencji i przedstawiło wolne wnioski.

Zebranie zakończono około godziny 17:30

Materiały:

 1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności zarządu
 2. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
 3. Sprawozdania i oceny komisji rewizyjnej
 4. Plan działań na kolejną kadencję
 5. Protokół Walnego Zebrania