Akcja “Hydrant”

4 maj
Maper dodający hydrant do OSM

Jakiś czas temu na facebooku uruchomiliśmy Projekt Hydrant. W ciągu dwóch tygodni podnieśliśmy liczbę hydrantów w Polsce z 200 do około 1400. Mimo iż akcja już się zakończyła, to hydrantów ciągle przybywa i niedawno przebiliśmy granicę 2 000 hydrantów w Polsce. Oznacza to tyle, że prawie co dwudziesty hydrant w globalnej bazie OSM znajduje się w Polsce, a ich ilość zwiększyła się dziesięciokrotnie od czasu rozpoczęcia akcji. Szczegóły można obejrzeć na naszej mapie hydrantów.

Dzięki akcji możemy pochwalić się już dwoma gminami posiadającymi zinwentaryzowane w terenie wszystkie hydranty; są nimi gmina Istebna i gmina Krzeszów. Warto wspomnieć, że inicjatorem akcji jest właśnie gmina Istebna, a dokładniej Ochotnicza Straż Pożarna Istebna-Centrum, która planuje wykorzystywać stworzoną przez siebie bazę w działaniach ratowniczo-gaśniczych na podległym jej terenie.

Tego typu akcje pokazują, że można małym nakładem środków i we własnym zakresie stworzyć dokładną i aktualną mapę dowolnych obiektów występujących w terenie.

 

Aktualizacja:

Dzięki uprzejmości Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, która zgodziła się na wykorzystanie swoich danych w OSM, przybyło w bazie ponad 8000 hydrantów na terenie miasta Poznania.

 

Mapa hydrantów w Poznaniu przed importem
Mapa hydrantów w Poznaniu po imporcie