Po spotkaniu w Łodzi

3 kw.

Mapa

31 marca 2012 w murach Politechniki Łódzkiej miało miejsce II ogólnopolskie spotkanie społeczności edytorów OpenStreetMap (OSM), którego najważniejszym punktem było I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska.

Na Walnym Zebraniu było obecnych 27 członków Stowarzyszenia i kilkunastu sympatyków OSM. Walne zaczęło się 31 marca o godz. 10:00 rano i trwało do ok 15:30. W jego trakcie Zarząd I kadencji złożył obszerne sprawozdanie ze swojej działalności (i generalnie działalności całego Stowarzyszenia). Zarząd otrzymał praktycznie jednomyślne absolutorium. Następnie przystąpiono do dyskusji nad zmianami w statucie, dotyczącymi artykułów o celach działania (art 5.), liczności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej (art. 22 i 26) oraz dodano punkt ułatwiający w przyszłości rozpoczęcie ewentualnej działalności gospodarczej. Po przerwie przystąpiono do wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Walne Zebranie przegłosowało, że zarząd będzie liczył 7 osób. Ze względu na dość znaczną liczbę kandydatów (11) i zapis w statucie, który wymaga aby każdy kandydat otrzymał minimum 50% głosów członków obecnych na zebraniu, wybory do zarządu składały się z trzech tur. W pierwszej udało się wybrać 5 z 7 kandydatów, zaś 6. i 7. zostali ostatecznie wyłonieni metodą kolejnych eliminacji. Bez problemu przebiegły natomiast wybory do 4-osobowej Komisji Rewizyjnej.

W trakcie kolejnej przerwy miały miejsce krótkie, robocze spotkania Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zarząd wyłonił ze swojego składu prezesa, którym został Andrzej Zaborowski, skarbnika Michała Mackiewicza, zaś wiceprezesem pozostał Paweł Marynowski. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej pozostał, jak w poprzedniej kadencji Filip Kłębczyk.

Finalnym akcentem Walnego Zebrania była krótka dyskusja na temat planów na przyszły rok.

Po Walnym dość obszernie przedyskutowano kwestię technik i sposobów kontaktu władz Stowarzyszenia z użytkownikami OSM. Przedyskutowano skutki przejścia OpenStreetMap z licencji Creative Commons Attribution Share Alike 2.0 na Open Database License 1.0.

W dniach 1-4 kwietnia 2012 baza OpenStreetMap była zablokowana do edycji, po to aby przeprowadzić migrację na nowe serwery. Następnym krokiem będzie usunięcie z bazy wszelkich danych wprowadzonych przez użytkowników, którzy nie wyrazili zgody na zmianę licencji. Okazało się, że część edytorów projektu UMP nie wyraziła zgody na tę zmianę, a stanowią one w niektórych miejscach (szczególnie małe miejscowości i tereny między miastami) znaczny odsetek danych. Dane te zostały kilka lat temu załadowane do OSM, co było możliwe dzięki zgodności licencyjnej i technicznej obu projektów mapowych. UMP jako całość zdecydował się pozostać przy licencji CC-BY-SA 3.0.

 

W oparciu o: Wikinews