Szukamy partnerów lokalnych do FIO

25 sty

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Aktualizacja: Stowarzyszenie OSM Polska wycofało się ze starań o dofinansowanie, dlatego poniższy tekst jest nieaktualny, jednakże temat organizacji warsztatów jest nadal otwarty.

 

 

Stowarzyszenie OSM Polska poszukuje lokalnych partnerów z całej Polski do realizacji projektu przygotowywanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2012, pt. „Aktywizacja młodzieży i osób zainteresowanych w zakresie tworzenia geograficznych i kartograficznych zasobów wolnej kultury”.

Projekt zakłada przeprowadzenie jedno- lub dwudniowych warsztatów oraz w miarę możliwości uzupełnienie (skartowanie) okolicy na mapie OpenStreetMap.

Zakres warsztatów:

 1. Co to jest wolna kultura i dlaczego to jest fajne?
 2. Wikipedia jako przykład wolnej kultury.
 3. OpenStreetMap jako wolna kultura – czyli zmapuj swoją okolicę.
 4. Podstawy systemów nawigacji satelitarnej (co to jest GPS, GLONASS, GALILEO) – możliwości, dokładność.
 5. Podstawy kartografii w oparciu o OpenStreetMap.
 6. Praca w terenie, czyli gromadzenie danych dla OSM:
  • zbieranie śladów z odbiornikiem GPS,
  • tworzenie własnych zdjęć lotniczych,
  • tworzenie map z walking papers.
 7. Wykorzystanie OSM w praktyce:
  • własna mapa – drukowana, na stronie lub ulotce,
  • nawigacja turystyczna oraz samochodowa,
  • mapa barier (wheelmap.org).

Do realizacji zadania potrzebne będą nam przede wszystkim dostęp do sali komputerowej oraz promocja warsztatów w danej okolicy (poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej i rozwieszenie dostarczonych przez nas banerów w terenie). Nasza propozycja skierowana jest do szkół, Lokalnych Grup Działania i samorządów, oraz innych organizacji mogących zrealizować nasze oczekiwania, wymienione wyżej.

Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt z zarządem do 5 lutego 2012 r. Jeżeli organizacja w/w warsztatów wiązałaby się z kosztami, (np. kosztem wynajęcia sali komputerowej) prosimy nas o tym poinformować, abyśmy mogli uwzględnić to we wniosku, który obecnie jest na etapie projektowania.

Projekt, w przypadku zakwalifikowania się będzie realizowany w okresie 1 czerwca – 31 grudnia bieżącego roku.