Warsztaty OpenStreetMap w Krakowie

27 mar

W dniu 26.03.2013 na zaproszenie Sekcji Geoinformacji Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyły się warsztaty OpenStreetMap. Wzięło w nich udział 23 osoby, w tym również wykładowcy akademiccy.

Po krótkim wprowadzeniu na temat samego projektu, oraz polskiej społeczności OSM, podzieliliśmy się na grupy i udaliśmy w różne strony Bronowic, aby móc poznać technikę “Field Papers”. W związku z dość dobrym skartowaniem Krakowa, jako temat naszego spaceru wybraliśmy hydranty. Niestety przejmujące zimno oraz infrastruktura królewskiego grodu sprzysięgły się przeciwko nam, każda z grup odnalazła zaledwie kilka.

Następnie, już w pracowni komputerowej zaprezentowany został edytor JOSM, sposób konfiguracji, użytkowanie interfejsu, a także podstawowe metody edycji danych i pojęcia związane z projektem takie jak tagi, relacje. Zaprezentowana została również wiki projektu.

Po przerwie Michał Mackiewicz zaprezentował wystąpienie poświęcone wykorzystaniu danych OpenStreetMap w środowisku GIS, na szczególnym przykładzie QGISa.

Na koniec zaprezentowane zostało jeszcze przetwarzanie danych zebranych w czasie naszego spaceru, oraz narzędzia takie jak MapOSMatic. Potem nastąpiła kilkunastominutowa dyskusja na temat potencjalnych metod wykorzystania narzędzi zaprezentowanych w czasie warsztatów w badaniach środowiska przyrodniczego, oraz społeczno-ekonomicznych.

Warsztaty poprowadzili Michał Mackiewicz, Przemysław Czopor, oraz Tomasz Nycz.