Konkurs Mapowicz Miesiąca

17 lip

Jako stowarzyszenie reaktywujemy konkurs Mapowicz Miesiąca. Jego idea polega na tym, że polska społeczność OpenStreetMap wyłania ze swojego grona osobę, która w jej ocenie miała największy wkład w projekt OSM. Kandydaci nie muszą być osobami, które najwięcej, które dokonały najwięcej edycji – równie dobrze może to być programista, który stworzył narzędzie ułatwiające pracę z danymi lub osoba np. mająca wpływ na popularyzację projektu.

Oprócz samego tytułu, Zarząd Stowarzyszenia przewiduje drobne upominki.