Walne Zebranie członków – zadecyduj o przyszłości Stowarzyszenia!

13 sty

Ostatnie Walne Zebranie członków z powodu frekwencji nie było w stanie wyłonić władz, wobec czego istnieje groźba likwidacji Stowarzyszenia.

Jeśli jesteś członkiem Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska, to ostatnia szansa, aby zadecydować o jego przyszłości!

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska odbędzie się w Warszawie, w siedzibie
Fundacji Nowoczesna Polska ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125 (dokładny opis lokalizacji poniżej), dnia
2.02.2019 roku (sobota) o godzinie 10.30 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie
kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 min. później (tj. na godzinę 11.00) tego samego dnia i w tym
samym miejscu.


Porządek obrad:

  1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
  2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
  3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
  4. Dyskusja nad przyszłością Stowarzyszenia.
  5. Wybory Zarządu Stowarzyszenia.
  6. Wybory Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
  7. W przypadku niewyłonienia władz Stowarzyszenia głosowanie nad przyjęciem Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i wyborze Komisji Likwidacyjnej.
  8. W przypadku przyjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia: Wybór Komisji Likwidacyjnej.
  9. Wolne Wnioski.
  10. Zakończenie Obrad.

 

Dokładny adres:
Fundacja Nowoczesna Polska ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
– wejście pod balkonem od ul. Nowogrodzkiej obok Green Caffe Nero
– lokal 125 pierwsze piętro po schodach

https://www.openstreetmap.org/node/2485002853