Gorące podziękowanie! Składamy dokumenty do OpenStreetMap Foundation.

19 paź

Cały czas do przodu! Po uporządkowaniu spraw stowarzyszenie, idziemy dalej. Składamy dokumenty do OSMF o otrzymanie statusu “Local Chapter”. Tym samym w imieniu Zarządu OSM Polska chciałbym publicznie podziękować wolontariuszom, którzy bardzo nam pomogli w ostatnich dniach.

Bez ich tłumaczeń, korekt i kilkakrotnej weryfikacji dokumentów nie udało by się przygotować tłumaczeń dokumentów w tak krótkim czasie. Tłumaczenie Statutu, dokumentów finansowych nie było łatwym zadaniem i wymagało sporo czasu i zaangażowania.

Bardzo dziękujemy bez waszej pomocy nie udało by się nam!