Inicjatywa openaedmap.org

24 sie

Zapewnię część z was słyszała o mapie pokazującej lokalizacje urządzeń AED na terenie Polski dostępnej pod adresem https://openaedmap.org . Dzięki aktywności społeczności oraz kampanii wśród jednostek samorządowych udało się wprowadzić ponad 3000 lokalizacji urządzeń. Zachęceni sukcesem polskiej mapy pokusiliśmy się o rozszerzenie zasięgu działania projektu, tak by zwiększyć zaangażowanie społeczności w zakresie wprowadzania danych urządzeń AED do zasobów OpenStreetMap.

Obecnie dwóch członków stowarzyszenia (https://www.openstreetmap.org/user/tomczk i https://www.openstreetmap.org/user/starsep) starają się przepisać istniejącą wersję strony z udziałem technologi React i wdrożenie nowych funkcjonalności. Ich dotychczasowe wyniki są już dostępne pod adresem https://openaedmap.org

Strona będzie cały czas rozwijana. Chcielibyśmy przygotować strony ze statystykami w rozbiciu na kraje poszczególne kraje i umożliwić pobierania danych tak samo jak ma to miejsce w polskiej wersji strony. Koledzy pracują również nad ulepszeniem i rozbudowaniem formularza, tak by pozwolił nie tylko na dodawanie danych urządzeń z poziomu strony, ale również ich edycję.

Naszym marzeniem jest rozbudowanie funkcjonalności o możliwość dodawania zdjęć urządzeń w celu ich weryfikacji i łatwiejszego znalezienia ich w terenie. Na co nie mamy obecnie zasobów technicznych, ale mam nadzieję, że uda się pozyskać partnera technologicznego, który nam pomoże w tym zakresie.

Niestety ze względu ogrom pracy jaki ten projekt wymaga potrzebujemy Waszej pomocy. Jeśli macie umiejętności w poniższych zakresach proszę o kontakt mailowy na adres:

aed@openstreetmap.pl

Potrzebujemy chętnych, którzy w ramach wolontariatu będą wspierać nas umiejętnościami z zakresu budowania stron w React.js (front), oraz backendu w postaci skryptów w Pythonie, oczywiście ze względu na międzynarodowy charakter projektu potrzebna jest również pomocy przy tłumaczeniu na inne języki niż angielski, w pierwszej kolejności zależy nam na francuskim, ukraińskim, niemieckim i hiszpańskim.