Zebranie Zarządu 05.07.2022

5 lip

W dniu 05.07.2022 odbyło się kolejne spotkanie Zarządu OSMP. W zebraniu uczestniczyli następujący członkowie zarządu:

  • Olga Barańczyk
  • Karolina Socha
  • Andrzej Kępys
  • Włodzimierz Bartczak
  • Michał Brzozowski
  • Konrad Łaciński

Oraz na pierwszej części  zaproszony Karol Hajduk reprezentujący Fundację Powszechnego Dostępu do Defibrylacji w Polsce. W związku w prowadzonym wspólnym projektem aed.openstreetmap.org.pl omówił on stan projektu po stronie fundacji.

Na dzisiejszym zebraniu poruszono następujące tematy:

Zarząd przyjął uchwałę zmniejszająca składkę dla osób uczących się w  szkołach podstawowych i średnich do wysokości 10 pln

Przyjęto kolejną uchwałę usuwającą 3 członków stowarzyszenia w związku z nieuregulowaniem składek członkowskich. Tym samym stowarzyszenie liczy obecnie 61 osób.

Włodzimierz Bartczak zdał pozostałym członkom zarządu relację z prowadzonych projektów oraz możliwych okazji do nawiązania kolejnych współpracy z innymi podmiotami. W ciągu najbliższych tygodni działania te zostaną upublicznione, obecnie trwają ustalenia dotyczące szczegółów tych porozumień. Mamy dla członków stowarzyszenia kilka naprawdę dobrych wiadomości.

Andrzej Kępys omówił możliwości migracji osmapa.pl na nowy serwer oraz techniczne możliwości dalszego rozwijania projektu. 

Zarząd poświęcił także część zebrania na sprawy administracyjne, w tym omówił prace konieczne do zakończenia migracji na nową platformę, obecnie korzystamy już z oferty googla skierowanej dla ngo oraz uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do dokonania zmian w KRS.

Ze względu na problemy z prowadzeniem głównego stylu mapy dostępnego na openstreetmap.org zarzad powziął także uchwałę nakładającą na Andrzeja Kępysa jako członka rady doradczej OSMF poruszenia tego tematu na najbliższym jej spotkaniu oraz monitorowaniu działań zarządu OSMF w tej sprawie.

W związku z rozszerzeniem składu zarządu oraz w/w migracją zaktualizowano też standard komunikacji zewnętrznej w przypadku zapytań przesyłanych na adres zarzad@openstreetmap.pl

Następne zebranie odbędzie się 19.07.2022, jeśli chcecie zgłosić jakiś temat na kolejne zapraszamy do kontaktu na adres zarządu (zarzad@openstreetmap.pl)