Zebranie Zarządu OSM Polska

21 cze

W dniu 21.06.2022 odbyło się zebranie zarządu Stowarzyszenie OSMP. W zebraniu następujący członkowie zarządu uczestniczyli:

  • Olga Barańczyk
  • Andrzej Kępys
  • Włodzimierz Bartczak
  • Michał Brzozowski
  • Konrad Łaciński

Zarząd ustalił grafik zebrań na rok 2022/2023 Zebrania będą się odbywały się cyklicznie co dwa tygodnie, poczynając od dnia 05.07.2022. Notatki z zebrania będą publikowane na naszej stronie, tak by społeczność OSM w Polsce wiedziała nad czym pracuje Zarząd.

Na dzisiejszym zebraniu poruszone były następujące tematy:

  • Omówienie płatności składek członkowskich. Ze względu na duże zaległości w przypadku kilku członków stowarzyszenia, zarząd zdecydował o wysłaniu ponagleń indywidualnych. W przypadku braku odzewu, na kolejnym zebraniu zostanie przygotowana lista osób, którzy ze z wglądu na duże zaległości zostaną skreśleni z listy członków stowarzyszenia.
  • Stan współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Zarząd przygotowuje się do podpisania kolejnych listów intencyjnych i mamy nadzieję, że za dosłownie chwile będziemy mogli pochwalić się kilkoma ciekawymi współpracami.
  • W związku z narzuceniem przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenie na Zarząd obowiązku przeprowadzenia ankiety dotyczącej możliwości zaangażowania się aktualnych i przyszłych członków stowarzyszenia w działalności stowarzyszenia. Została omówiona pierwsza wersja robocza, z listą uwag otrzymaną od członków społeczności.