Geografowie Północy i Południa w mieście św. Mikołaja

6 mar

Grupa studentów geografii z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wraz z prowadzącym
dr. Pawłem Strusiem rozpoczęła kartowanie terenowe w wiosce św. Mikołaja nieopodal
Rovaniemi w Finlandii polegające na zbieraniu danych terenowych i wprowadzania ich do zasobów OpenStreetMap. Gromadzenie rzeczywistych informacji o lokalizacjach różnego typu obiektów zaczynając od latarni, ławek, a nawet koszy na śmieci na punktach handlowych i usługowych w wybranych miejscach Europy jest częścią szerszego projektu „Geografowie Północy i Południa” realizowanego we współpracy Studenckiego Koła Naukowego Geografów ze Stowarzyszeniem OpenStreetMap Polska.

Celem tego ambitnego projektu jest przygotowanie koncepcji pozyskiwania danych do OpenStreetMap tak, aby spełniały one wymagania konieczne do wykorzystania w badaniach naukowych w których precyzyjna lokalizacja, rzetelna informacja, kompletność dla określonego zasięgu przestrzennego ma kluczowe znaczenie.

Na uczestnikach projektu spoczywa ambitne działanie polegające na wypracowaniu koncepcji kartowania pokrycia terenu w OpenStreetMap, do późniejszego wykorzystania w badaniach geograficznych i kartografii tematycznej, pozyskiwanie i ocena jakości informacji przestrzennej w różnej skali – poczynając od projektów regionalnych, lokalnych, a kończąc na tzw. Mikromappingu, w wybranych poligonach kartograficznych.

W związku z użyciem danych OpenStreetMap w projektach społecznych, służących zwiększeniu mobilności osób niepełnosprawnych oraz mapie cyfrowej z lokalizacjami AED tworzonej przez Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska uczestnicy obozu kartograficznego szczególną uwagę przykładają do oznaczenia barier komunikacyjnych oraz ułatwień dla osób niepełnosprawnych jak również weryfikują i oznaczają położenie urządzeń AED.