Zapytanie ofertowe

9 cze

Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska ogłasza zapytanie ofertowe na przygotowanie schematu bazy danych oraz digitalizację danych o obiektach turystycznych należących do Kanonu Krajoznawczego Polski.

Oferty należy przesłać na adres zamowienia@openstreetmap.pl do 17 czerwca 2024 r. do godz. 12.00. Oferta musi być podpisana podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Załączniki: