Hiszpański kataster uwolniony

17 kw.

Wczoraj m.in. na Twitterze dużo ruchu wywołało przyjęcie ustawy zmieniającej warunki udostępnienia informacji z katastru w Hiszpanii (treść ustawy w PDF).  W efekcie dane wektorowe (SHP) i opisy (w formacie CAT) są już dziś do pobrania i wykorzystania na bardzo liberalnych warunkach, spełniających w dużej mierze założenia “definicji wiedzy otwartej” OpenKnowledgeFoundation.

Jest to chyba jeden z rzadkich przypadków kiedy warunki licencyjne zostały dokładnie przemyślane pod kątem przydatności dla obywateli na dłuższą metę.  Dane wolno pobierać masowo (w tempie które nie wpłynie negatywnie na serwer), dowolnie modyfikować i przetwarzać, ponownie rozprowadzać oraz wykorzystywać w dowolnym celu — komercyjnym lub nie.  Jedyne ograniczenie odnosi się do rozpowszechniania niezmodyfikowanych danych z katastru oraz pracy na nich — pobranie wymaga wypełnienia formularza, a pracować na takich oryginalnych danych wolno przez 10 lat od ich pobrania. Dane przetworzone nie podlegają już żadnym ograniczeniom.

Na “uwolnienie” danych miało swój wpływ Stowarzyszenie OpenStreetMap w Hiszpanii (istniejące już ponad rok), a warunki licencyjne zostały sformułowane częściowo pod kątem wykorzystania w OSM.

Również w Polsce dzięki prezesowi dopiero powstającego stowarzyszenia OpenStreetMap Polska, udało się niedawno uzyskać dostęp do danych budynków i działek powiatu Siedlce.  Na potrzeby projektu dane przekazał głowny geodeta PODGiK Siedlce. Obrysy i atrybuty budynków zostały już zaimportowane do OpenStreetMap w nadziei, że posłużą za przykład innym jednostkom administracyjnym — jako najprostszy przykład zysku z uwolnienia danych jednostki te mogą umieszczać jeden z wielu widoków mapy OSM na swoich stronach internetowych.

Źródło: http://blog.openstreetmap.pl/