Konferencja GISforum 2014

12 sie

Konferencja GISforum jest platformą wymiany doświadczeń pomiędzy twórcami standardów prawnych i technicznych, użytkownikami oraz dostawcami rozwiązań informacji przestrzennej. Wydarzenie gromadzi w jednym miejscu przedstawicieli wielu sektorów gospodarki oraz organizacji i urzędów. Uczestnicy podejmują dyskusję na temat najważniejszych aspektów prawnych, organizacyjnych oraz technologicznych w dziedzinie systemów GIS. Główny Geodeta Kraju objął konferencję GISforum 2014 honorowym patronatem.

W dniach 8-9 października 2014 we Wrocławiu odbędzie się kolejna edycja konferencji GISforum, tym razem pod hasłem „Systemy GIS z perspektywy użytkowników i twórców rozwiązań”. Wydarzenie stawia sobie za cel połączenie praktyki wykorzystania systemów informacji i danych przestrzennych w różnych organizacjach oraz branżach z najnowszą wiedzą i technologią w zakresie GIS. Konferencja jest adresowana do przedstawicieli zarządców infrastruktury transportu, zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw sieciowych, administracji publicznej oraz biur projektowych i geodezyjnych.

W programie wydarzenia planowane są prelekcje m.in. reprezentantów GUGiK-u, Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, Polskiej Spółki Gazownictwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Grupy PKP, Urzędu Miasta Sanoka oraz Politechniki Warszawskiej.

Ważnym elementem konferencji będzie debata pomiędzy twórcami standardów prawnych i technicznych, przedstawicielami służby geodezyjnej, użytkownikami oraz dostawcami rozwiązań GIS pod hasłem: “Dane – kosztowny składnik systemów GIS. Czy zawsze muszą być płatne?”

Więcej szczegółów o programie konferencji na stronie wydarzenia.