Łódzkie warsztaty z edycji OSM dla Społecznych Opiekunów Drzew

4 kw.

Dzięki Tomkowi Ganiczowi udało nam się nawiązać kontakt z społecznymi opiekunami drzew w Łodzi. 2 kwietnia 2019 r. Tomek  poprowadził warsztaty i odpowiadał na niezliczone pytania dotyczące sposobów edycji OSM oraz możliwości, jakie daje korzystanie z danych już zgromadzonych.

Omówione zostały podstawowe sposoby edycji OSM przez przeglądarkę (ID) oraz JOSM-a, w aspekcie mapowania drzew, terenów zielonych oraz pomników przyrody. Oczywiście nie udało omówić  wszystkich zagadnień, ale jesteśmy umówieni już na kolejne spotkanie.

Współpraca ze stowarzyszeniem pozwoli na inwentaryzację drzew oraz terenów leśnych ze szczególnym uwzględnieniem pomników przyrody w Łodzi.Taka forma współpracy pozwoli uzupełnić dane mapy w tym zaniedbanym zakresie.

 

Mam nadzieję, że  te warsztaty były pierwsze z wielu, jakie odbędą się w Łodzi dla chętnych mapowiczów.