Policzmy się – OSM-owy spis powszechny

5 paź

Koleżanki i Koledzy

Obecny zarząd Stowarzyszenia OSM Polska działa już od lutego jednak dopiero teraz udało się na tyle uporządkować sprawy, że możliwe jest ruszenie tematu deklaracji i składek członkowskich. Wszystkie wcześniejsze działania skupione były na uporządkowaniu spraw w Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Skarbowym oraz w banku. Jednocześnie zarząd aktywnie działał w temacie propagowania idei open source – odbyło się spotkanie z Głównym Geodetą Kraju zakończone deklaracją zacieśnienia współpracy i podpisania listu intencyjnego, nawiązaliśmy współpracę z przyrodnikami z Łodzi (inwentaryzacja form ochrony przyrody), Polskim Towarzystwem Geografów, wzięliśmy udział w dwudniowym spotkaniu Qgis w Poznaniu, zorganizowaliśmy kilka mniej lub bardziej formalnych spotkań twórców i sympatyków projektu itd. To tylko fragment działań. O pozostałych możecie na bieżąco dowiadywać się na facebook.com/osmpolska, oraz na stronie stowarzyszenia (openstreetmap.org.pl).

W bieżącym tygodniu dopełnione zostały ostatnie formalności bankowe, które umożliwiły uruchomienie konta stowarzyszenia i możliwe będzie regulowanie składek członkowskich.

Do każdego z Was przesłany zostanie mail z informacją o stanie konta – ile składek zostało opłaconych i ile zalega oraz z nową deklaracją do wypełnienia (zmiany w przepisach RODO). Osoba, która nadal chce być członkiem Stowarzyszenia poproszona będzie o wpłacenie składki za rok 2019 w wysokości 30,00. Składki zaległe prosimy uregulować w miarę możliwości – uznajmy je za dobrowolne datki.

Składki są o tyle istotne, że stowarzyszenie ma stałe wydatki takie jak utrzymanie serwerów i domen oraz składki członkowskie do ZLOP (Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych) dzięki którym można przekazywać nam 1% podatku. Poza tymi wydatkami mamy wiele innych pomysłów do realizacji – chcielibyśmy dalej aktywnie promować projekt, organizować warsztaty, szkolenia, spotkania, wygłaszać prelekcje na konferencjach – niestety cała ta działalność niesie za sobą koszty które musimy ponieść. Obiecujemy, że dołożymy starań aby w przyszłości koszty te były pokrywane z innych źródeł, w tym roku dopiero zaczynamy i tego jeszcze nie zdążyliśmy zrobić…

Wszyscy wiemy, że fundusze są ważne, nie mniej od samych funduszy ważniejsze jest co innego – Wy sami. To Wasze wsparcie daje nam energię do działania, a zaufanie którego nam udzieliliście uwiarygodnia nas, ale żeby stowarzyszenie było traktowane poważnie i miało szansę pozyskiwania partnerów i funduszy musimy mieć kogo reprezentować… słowem – potrzebujemy Was.

Mamy nadzieję, że przez ostatnie miesiące pokazaliśmy, że chcemy działać i przekonaliśmy Was, że warto pozostać/zostać członkiem Stowarzyszenia OSM Polska. Jeśli pomożecie to będzie się dużo działo…
Liczymy na Was – nie zawiedźcie