10 lat Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska!

28 kw.

Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska zostało założone 5 marca 2011 roku w Łodzi, z inicjatywy 23 osób związanych z projektem. Oficjalnie zostało zarejestrowane 10 lat temu, 28 kwietnia tego samego roku. Głównym powodem, dla którego założono Stowarzyszenie, była możliwość oficjalnego reprezentowania społeczności edytorów OpenStreetMap przez organizację posiadającą osobowość prawną, tak aby ułatwić kontakty z urzędami i instytucjami. Jednak już od początku istnienia cele Stowarzyszenia były znacznie szersze. Mając na uwadze rozwój organizacji, założyciele Stowarzyszenia w pierwszej wersji statutu zapisali wszystkie pomysły, które w przyszłości miały umożliwić działalność w różnych kierunkach. Oprócz takich oczywistości jak wspieranie, rozwój i promocja OpenStreetMap w Polsce, dodano też następujące punkty:

  • szerzenie wiedzy z zakresu geoinformatyki, kartografii, ochrony środowiska,
  • wspieranie inicjatyw związanych z tworzeniem i udostępnianiem danych geograficznych na wolnych licencjach,
  • tworzenie wolnego oprogramowania wspierającego działanie projektu.

W pierwszych kilku latach istnienia Stowarzyszenie działało bardzo prężnie. Podpisane zostały porozumienia o współpracy z wieloma instytucjami (np. Wikimedia czy trail.pl). Zorganizowano kilka spotkań z serii mapping-party oraz konkursów stymulujących uzupełnienie projektu o konkretne dane, takie jak hydranty, pikietaż czy POI. Niestety, od roku 2015 aktywność Stowarzyszenia zaczęła znacznie spadać. W kwietniu 2018 roku udało się podpisać porozumienie o współpracy z firmą Neptis, operatorem systemu Yanosik, oraz zorganizować ogólnopolską konferencję State of the Map Poland, która okazała się być dużym sukcesem. Pomimo tego, już w listopadzie tego samego roku nad Stowarzyszeniem zawisło widmo likwidacji, kiedy na Walnym Zebraniu pojawiło się zbyt mało osób, żeby wyłonić władze na kolejną kadencję. Szczęśliwie, na następnym Walnym Zebraniu w lutym 2019 udało się wybrać nowy skład zarządu i komisji rewizyjnej Wyszliśmy z tego kryzysu z nowymi pokładami energii i entuzjazmu. 

Początkowy okres działalności nowego zarządu był bardzo trudny, ponieważ należało nadrobić zaległości formalne z kilku lat. Jednak wkrótce potem Stowarzyszenie zaczęło na powrót dynamicznie działać. Podpisane zostały kolejne porozumienia, które przyniosły wymierne korzyści. W wyniku współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii na krajowym Geoportalu pojawiła się warstwa danych OSM, a twórcy OpenStreetMap uzyskali oficjalną zgodę na korzystanie z danych zawartych w Geoportalu do rysowania OSM. W wyniku współpracy z Uniwersytetem Łódzkim przeprowadzono dwie edycje MapoFaktury – spotkania, którego celem było popularyzowanie wiedzy na temat projektu i uzupełnienie jego danych. 

Aktualnie negocjowane są porozumienia, w wyniku których na kilku uczelniach wyższych przeprowadzone zostaną wykłady, a być może i całe serie zajęć z podstaw OpenStreetMap oraz pozyskiwania i umieszczania danych w projekcie. W wyniku porozumień z kolejnymi firmami w najbliższym czasie pojawią się nowe narzędzia do walidacji danych OSM. Udało się również reanimować projekt generujący mapy dla urządzeń Garmina, dzięki czemu ich użytkownicy mają dostęp do aktualnych map opartych o dane projektu. Ponadto, Stowarzyszenie jest w trakcie rozmów z największym w Polsce dealerem sprzętu tej firmy – być może już niedługo przyniesie to miłą niespodziankę dla polskiej społeczności edytorów OpenStreetMap. 

Skoro już mowa o niespodziankach,10. rocznica założenia Stowarzyszenia zbiegła się w czasie z jeszcze jednym bardzo ważnym wydarzeniem. Z przyjemnością ogłaszamy, że kilka dni temu udało się zakończyć procedurę i podpisać ostatnie dokumenty, na podstawie których Stowarzyszenie uzyskało status „Local Chapter” Fundacji OpenStreetMap. Zostaliśmy oficjalnym partnerem brytyjskiej Fundacji, pełniącej formalną pieczę nad całym międzynarodowym projektem OpenStreetMap. Partnerstwo daje Stowarzyszeniu prawo do reprezentacji OpenStreetMap na terenie Polski, a także posługiwania się znakami towarowymi oraz bezpośredniego wpływania na kluczowe decyzje dotyczące rozwoju tego projektu.

Dzisiaj, w dniu naszego jubileuszu, pragniemy w imieniu całego zarządu i komisji rewizyjnej Stowarzyszenia podziękować wszystkim polskim współtwórcom OpenStreetMap za Waszą pracę i zaangażowanie w projekt. Życzymy nam wszystkim kolejnych sukcesów i dalszego rozwoju w tempie co najmniej takim, jak przez ostatnie lata.

Jednocześnie, z okazji dziesięciolecia zapraszamy wszystkich współtwórców i sympatyków OpenStreetMap na wirtualną imprezę urodzinową, która odbędzie się na Discordzie w najbliższy piątek 30 kwietnia.