Walne zebranie sprawozdawcze

18 sie

Koleżanki i Koledzy,
Zarząd Stowarzyszenia OSM Polska informuje o zwołaniu na dzień 19.09.2021 zdalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia OSM Polska.
W załączeniu przekazujemy:
1. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia OSM Polska
2. Regulamin Walnego Zebrania
3. Porządek obrad Walnego Zebrania
4. Wzór uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2020 rok
5. Wzór uchwały w sprawie przeniesienia zysku z 2020 na 2021 rok

Przypominamy że kadencja zarządu trwa dwa lata a głównym celem tego zebrania jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego, władze nie będą wybierane.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentami, zwłaszcza z regulaminem, który zawiera opis udziału w zebraniu oraz sposobu głosowania. W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt z zarządem OSM.