Konkurs Internetowa Mapa Roku

23 lip

Stowarzyszenia Kartografów Polskich przy udziale Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska zaprasza do udziału w konkursie na Internetową Mapę Roku.

Jeśli tworzycie takie mapy wykorzystując dane dostępne w ramach projektu openStreetMap – możecie zgłosić swoje prace w jednej z następujących kategorii:

  • BDOT – opracowań wykorzystujących bazę danych obiektów topograficznych BDOT10k lub inne urzędowe bazy danych (rejestry państwowe).
  • OSM – opracowań bazujących na danych OpenStreetMap.
  • Inne – opracowań bazujących na innych danych.

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie oryginalne opracowania kartograficzne polskich autorów i wykonawców, zredagowane pod kątem prezentacji internetowej i opublikowane na ogólnodostępnych stronach internetowych.

W tegorocznej edycji konkursu rywalizować będą interaktywne mapy tematyczne prezentujące wybrane zagadnienie o charakterze społecznym, gospodarczym lub przyrodniczym, przy czym czynnikiem decydującym w ocenie map będzie utylitarność prezentowanej informacji.

W jury zasiada znany wielu z wam kolega Daniel “Kocio” Koć, który będzie odpowiedzialny za ocenę projektów wykorzystujących dane OSM

Szczegółowy regulamin znaleźć można na stronie: http://kartografia.pwr.edu.pl/wordpress/konkurs-na-internetowa-mape-roku-21-22/