Zebranie zarządu OSMP

23 lip

W dniu 19.07.2022 odbyło się kolejne spotkanie Zarządu OSM Polska.

W zebraniu uczestniczyli następujący członkowie zarządu:

 • Olga Barańczyk
 • Karolina Socha
 • Andrzej Kępys
 • Włodzimierz Bartczak
 • Michał Brzozowski
 • Konrad Łaciński

Na dzisiejszym zebraniu poruszyliśmy następujące tematy:

 1. Zarząd zdecydował o przygotowaniu dwóch akcji, mających na celu aktywizację społeczności. W ramach akcji “Sylwetki” w każdym miesiącu wybrana zostanie jedna osoba, szczególnie aktywna lub zasłużona dla projektu, która zostanie przedstawiona społeczności. Wznowiona zostanie również akcja “Mapowicz miesiąca” w formie automatycznej. Zarząd utworzy stronę z miesięcznym rankingiem aktywności mapowiczów na terenie Polski
 2. Do Zarządu zgłosił się kolega zVid, który kilka lat temu nieodpłatnie udostępnił na rzecz Stowarzyszenia serwer i do dzisiaj również nieodpłatnie go utrzymywał. Na serwerze Stowarzyszenie publikuje naszą stronę (openstreetmap.org.pl) i wszystkie prowadzone projekty (m.in. aed.openstreetmap.org.pl, budynki.openstreetmap.org.pl oraz garmin.osmapa.pl). Niestety, ze względu na znaczne podwyżki cen energii elektrycznej, Wiesław nie jest w stanie nadal go utrzymywać, więc zaproponował podział kosztów. Kolega nadal będzie ponosił koszty i nakład pracy związane z utrzymaniem, kolokacją i amortyzacją serwera, jeśli Stowarzyszenie pokryje wyłącznie koszty energii elektrycznej zużywanej przez ten serwer. Ponoszone koszty będą dużo niższe niż w przypadku wynajmu równoważnego serwera na wolnym rynku dlatego zarząd podjął decyzję o ponoszeniu ich. Koszty te są znaczące w odniesieniu do budżetu stowarzyszenia, niestety konieczne do poniesienia, jeśli mamy nadal rozwijać prowadzone projekty. Równocześnie w imieniu całego Stowarzyszenia i społeczności edytorów OSM w Polsce, którą reprezentujemy raz jeszcze dziękujemy koledze za wsparcie materialne techniczne i merytoryczne w tym zakresie.
 3. Do zarządu zgłosił się kolega Władysław Komorek z wnioskiem o naprawę strony prezentującej dane o grobach z projektu oraz rozszerzenie stylu mapy głównej projektu o wyświetlanie grobów. W odpowiedzi na wniosek kolegi zarząd wnikliwie przeanalizował wspomniane dane. Aktualnie na terenie Polski znajduje się około 7 tysięcy grobów oznaczonych głównie przez 5 edytorów (ponad 100 obiektów/os). Jako kompleksowo zmapowane możemy określić około 10 cmentarzy, pozostałe obiekty to groby osób znanych oznaczone na terenie całego kraju. W odniesieniu do wniosku:
  1. Zarząd stwierdził że inicjatywa jest cenna i można ją połączyć z mapą obiektów sakralnych i prezentowania na podkładzie tematycznym obiektów o charakterze religijnym, w tym dostępnych w OSM granic diecezji i parafii.
  2. Niestety na dzień dzisiejszy stowarzyszenie nie dysponuje środkami pozwalającymi na wsparcie i rozwój tej inicjatywy przez stworzenie własnymi środkami i na własnym serwerze wspomnianej mapy. Użytkowany serwer pozwala jedynie na obsługę prowadzonych już projektów, a i tak niektóre z nich muszą zostać ograniczone ze względu na brak zasobów.
  3. OSM Polska nie ma wpływu na wygląd mapy prezentowanej na stronie głównej projektu (osm.org), czego dowodem jest brak reakcji zarówno ze strony osób tworzących główny styl mapy, jak i OSMF na list otwarty wysłany przez Włodzimierza Bartczaka do Fundacji, w którym opisywał problem braku możliwości udziału Stowarzyszenia OSM Polska w procesie deweloperskim głównego stylu mapy.
  4. Wspomniana przez kolegę wyszukiwarka grobów została stworzona przez byłych członków stowarzyszenia wiele lat temu i obecnie nie mamy kontaktu z twórcami i dostępu do kodu.
 4. W związku z nałożonym na Zarząd przez Walne Zebranie obowiązkiem podjęcia działań mających na celu aktywizację większej części społeczności edytorów oraz członków stowarzyszenia Zarząd przygotowuje ankietę w której wszyscy członkowie będą mieli możliwość określenia swoich zainteresowań i motywacji w naszym projekcie oraz zadeklarowania konkretnego rodzaju pomocy którą są w stanie udzielić dla dalszego rozwoju projektu i stowarzyszenia.

Poruszonych zostało również kilka drobniejszych tematów, takich jak uczestnictwo w planowanych konferencjach czy problem z mapowaniem dróg w województwie podlaskim.

Następne zebranie odbędzie się 02.08.2022 r. zachęcamy do zgłaszania tematów na adres zarządu (zarzad@openstreetmap.pl)