Laboratorium Regionów – Warmia i Mazury (popularyzacja OpenStreetMap)

29 wrz

W dniach 16.08 – 26.08 2023 w ramach projektu badawczego odbył się wyjazd, mający na celu wypracowanie rozwiązań służących ochronie integralności architektonicznej i urbanistycznej regionów oraz budowanie potencjału ekonomicznego współczesnych miast w oparciu o ich tożsamość architektoniczną. W ramach wyjazdu studenci inwentaryzowali zabudowę i tereny zielone miast województwa warmińsko-mazurskiego w celu ustalenia architektoniczno-krajobrazowej tożsamości regionu.

Studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Warszawskiej odwiedzili 22 miasta. Do inwentaryzacji wykorzystano narzędzia firmy ESRI takie jak ArcGIS Survey, w którym wypełniano formularze o obiektach budowlanych i dodawania zdjęć z lokalizacją GPS, Field Maps, która służyła do nałożenia historycznych planów miast z nadaną georeferencją na aktualną ortofotomapę. Do tworzenia prostych planów miast posłużył program QGIS wraz z bazą danych BDOT10k.

autor zdjęć: Anna Górska
autor zdjęć: Anna Górska

Wśród uczestników wyjazdu znaleźli się też wolontariusze, którzy dokonywali usprawnień w bazie danych OpenStreetMap. Działano na terenie takich miast jak: Olsztynek, Pasym, Jeziorany, Sępopol, Biała Piska, Pisz i Srokowo. Do mapowania w terenie wykorzystano aplikację Every Door na urządzenia mobilne, która służyła do uzupełniania danych o punktach POI w terenie (dodano ich ponad 100!), takich jak punkty usługowe (m.in. sklepy, salony fryzjerskie, restauracje, kwiaciarnie), obiekty małej infrastruktury (m.in. ławki, zdroje miejskie, pomniki). Stacjonarnie wykorzystano program JOSM, który służył do dodawania obiektów zagospodarowania terenu (pól, łąk, drzew, obszarów wodnych, podmokłych, przemysłowych, handlu detalicznego, cmentarzy oraz innych), poprawy układów drogowych (zmiana geometrii dróg, dodanie informacji o nawierzchni) oraz “mikromappingu” (płoty, bramy, podjazdy do posesji). 

Dla Jezioran, Pasymia, oraz Olsztynka, obszary zagospodarowania terenu udało się dodać na prawie 100% powierzchni miasta (na terenie Srokowa tylko dla obszaru ścisłego centrum).

Pasym po zmapowaniu
Jeziorany po zmapowaniu

Organizatorami przedsięwzięcia były instytucje: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Katedra Architektury Krajobrazu UWM wraz ze współpracy z konserwatorem zabytków, fotografem architektury i wykładowcami z uczelni biorących udział w projekcie.

Więcej informacji o Laboratorium Regionów: https://niaiu.pl/dzialalnosc/laboratorium-regionow/

Autorzy: Przemysław Boszczar, Anna Górska