Państwowa Straż Pożarna poznaje OSM

2 wrz

psp_swiebodzin_05
28 sierpnia 2013 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie odbyło się spotkanie strażaków PSP z terenu województwa lubuskiego z przedstawicielem stowarzyszenia OpenStreetMap. Tematem przewodnim było wykorzystanie systemów GIS w codziennej pracy funkcjonariuszy PSP.

W pierwszej części spotkania przedstawione zostały prelekcje dotyczące możliwości wykorzystania systemów informacji geograficznej w codziennej pracy strażaków, przykłady analiz przestrzennych wymaganych przez przepisy prawne. Następnie szeroko został omówiony projekt OpenStreetMap, uwarunkowania licencyjne, sposoby pozyskiwania danych przestrzennych od urzędów administracji publicznej, firm, oraz samodzielnego ich zbierania w terenie. Poruszono również temat usługi serwera mapowego AbakusOSM firmy Abakus-ST oraz modułu mapowego w Systemie Wspomagania Dowodzenia SWD-ST Państwowej Straży Pożarnej.

W kolejnej części rozpoczęła się dyskusja na temat pierwszych wniosków z pracy z danymi OpenStreetMap (wdrożenie od czerwca 2013), praktycznych aspektów pozyskiwania danych dla służby, uwarunkowań technicznych budowy serwerów-repozytoriów map dla jednostek, oraz możliwości dalszego rozwoju zarówno technologii GIS w PSP jak i wykorzystania OpenStreetMap w projektach Ochotniczych Straży Pożarnych, czy stowarzyszeń lokalnych, których członkami są niejednokrotnie uczestniczący w spotkaniu strażacy.

W trakcie spotkania zaprezentowana została również nowa ścienna mapa operacyjna powiatu świebodzińskiego. Otwarcie nowych odcinków drogi ekspresowej S3 oraz autostrady A2 spowodowało całkowitą deaktualizację dotychczasowych map topograficznych znajdujących się w dyspozycji komendy powiatowej. Dzięki wykorzystaniu projektu OpenStreetMap możliwe było opracowanie kartograficzne mapy ściennej z uwzględnieniem najnowszych obiektów i wymagań co do treści opisowej mapy i jej wydruk. Wykonane zostało ono przez członków stowarzyszenia w ramach ich pracy zawodowej.

W spotkaniu udział wzięło 21 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej reprezentujących wszystkie komendy powiatowe PSP oraz komendę wojewódzką z terenu województwa lubuskiego. Pragniemy serdecznie podziękować pracownikom Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie za ciepłe przyjęcie i wspaniałą organizację spotkania.

Obraz mapy powiatu świebodzińskiego można zobaczyć na stronie Tomasza Nycza.